vlajka eu  EVROPSKÁ UNIE
  Evropský fond pro regionální rozvoj
  OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Naše společnost čerpá finanční příspěvek v rámci Projektu Den Braven - vývoj nové řady kartušových produktů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je uvést na trh kompletní řadu svých kartušových produktů.
V rámci projektu bude laboratoř vybavena základními laboratorními stroji pro testování vstup­ních surovin a hotových produktů.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17 _ 106/0012357
Výstup: vývoj a výroba kompletní řady kartušových produktů splňující stavební harmonizované a české normy.
Doba realizace: 2018 - 2019 - 2020
Výše finanční podpory: 3 126 935,05 Kč


Naše společnost čerpá finanční příspěvek v rámci Projektu Den Braven - superelastické hydroizolační lepidlo. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je uvést na trh kompletní řadu svých vlastních hydroizolací, lepidel a tmelů pastového provedení.
V rámci projektu byla instalována a zprovozněna kompletní výrobní kapacita na výrobu a dodávání těchto produktů.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012134
Výstup: bude nakoupeno a instalováno výrobní zařízení potřebné k výrobě hydroizolací, lepidel a tmelů pastového provedení.
Doba realizace: 2018 - 2019
Výše finanční podpory: 4 974 137,50 Kč